Podmínky přijetí

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě písemné žádosti rodičů, kterou podávají ředitelce mateřské školy ve vyhlášených dnech zápisu do MŠ. Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2022.Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které … Pokračování textu Podmínky přijetí