Zápis

ZÁPIS DO MŠ ve školním roce 2020/2010 PROBĚHNE od 2. 5. do 16. 5. 2020 (16. 5. je nejzazší termín doručení do MŠ, ne datum odeslání).

Podle opatření MŠMT ze dne 3.4.2020, bude letos zápis do mateřských škol probíhat bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců. Zákonný zástupce přihlášku a ostatní tiskopisy nutné k zápisu doručí takto:

  • datovou schránkou  ID školy – kcskyr4
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na ms.vkovare@tiscali.cz (nestačí obyčejný e-mail)
  • poštou, či vhozením do schránky v uzavřené obálce s nadpisem ZÁPIS na adresu školy (Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, Rumburk 40801)
  • v krajním případě osobně po telefonické domluvě na tel. čísle 606782448

Co vše odeslat?

  1. Vyplněnou přihlášku Žádost o přijetí do MŠ (viz dokument v přílohách).
  2. Kopii rodného listu dítěte.
  3. Čestné prohlášení (viz dokument v přílohách), dítě musí být řádně očkováno podle očkovacího kalendáře (viz dokument v přílohách).
  4. Kopii očkovacího průkazu dítěte a to strany, na kterých lze prokázat řádné očkování, ale i stranu s iniciály dítěte.

Letos není nutné osobně praktického lékaře navštívit. Postačí prohlásit, že je dítě řádně očkováno a doložit kopii očkovacího průkazu.

Pokud dítě není očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře a vyžádá si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Připomínám, že dítě, které do 31. 8. oslaví páté narozeniny, musí zákonný zástupce do mateřské školy zapsat. Mladší dítě zákonný zástupce může, ale nemusí do mateřské školy zapsat.

Veškeré dokumenty a tiskopisy můžete zasílat od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 (16. 5. je nejzazší termín pro doručení do MŠ, ne pro odeslání).

Prosím nezapomínejte uvádět svůj telefon. Pokud bude v dokumentech něco chybět, nebo zjistím nesrovnalosti, budete vyzvání k doplnění.

O přijetí přihlášky Vás budu informovat SMS zprávou, ve které obdržíte registrační číslo dítěte. Pod tímto číslem bude vaše dítě registrováno po dobu zápisu a vyhlášeno na listině přijatých dětí, která bude zveřejněna 1. 6. 2020 na webových stránkách školy a na vývěsní tabuli před budovou MŠ. Pokud SMS neobdržíte, kontaktujte mne na tel. čísle: 606782448  od 8 do 12 hodin.


Přílohy:


Zápisy z minulých let: