msvkovare.cz Zápis

Zápis

ZÁPIS DO MŠ na školní rok 2022/2023 proběhne DNE 2. 5. 2023 

10:00 – 11:30 hodin a 14:00 – 16:00 hodin

Jak podat žádost ?

  • Osobně navštívit mateřskou školu v době ZÁPISU – 2.5.2023
  • V krajním případě si sjednat po telefonu osobní schůzku v jiný den a to nejpozději do 16.5.2023 – telefoní kontakt na ředitelku školy – 606782448

Co vše mít s sebou

  1. Vyplněnou přihlášku Žádost o přijetí do MŠ (viz dokument v přílohách).
  2. Kopii rodného listu dítěte.
  3. Vyjádření lékaře (viz dokument v přílohách)
  4. občanský průkaz zákonného zástupce

Pokud dítě není očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře a vyžádá si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Připomínám, že dítě, které do 31. 8. oslaví páté narozeniny, musí zákonný zástupce do mateřské školy zapsat. Mladší dítě zákonný zástupce může, ale nemusí do mateřské školy zapsat.

Prosím nezapomínejte uvádět svůj telefon. Pokud bude v dokumentech něco chybět, nebo zjistím nesrovnalosti, budete vyzvání k doplnění.

O přijetí přihlášky Vás budu informovat SMS zprávou, ve které obdržíte registrační číslo dítěte. Pod tímto číslem bude vaše dítě registrováno po dobu zápisu a vyhlášeno na listině přijatých dětí, která bude zveřejněna na webových stránkách školy a na vývěsní tabuli před budovou MŠ. Pokud SMS neobdržíte, kontaktujte mne na tel. čísle: 606782448  od 8 do 12 hodin.


Přílohy: