Režim dne dětí

6.15–7.15: scházení dětí, klidové ranní činnosti (relaxační koutky) 7.15–8.00: ranní hry, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity 8.00–8.30: ranní kruh, TV chvilky, pohybové hry, logopedická průprava 8.30–9.00: hygiena, svačina 9.00–9.45: hlavní didakticky zacílené činnost, řízené aktivity, práce skupinová, individuální i frontální 9.45–11.30: příprava … Pokračování textu Režim dne dětí