msvkovare.cz Režim dne dětí

Režim dne dětí

6.15–7.15: scházení dětí, klidové ranní činnosti (relaxační koutky)

7.15–8.00: ranní hry, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8.00–8.30: ranní kruh, TV chvilky, pohybové hry, logopedická průprava

8.30–9.00: hygiena, svačina

9.00–9.45: hlavní didakticky zacílené činnost, řízené aktivity, práce skupinová, individuální i frontální

9.45–11.30: příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.45–12.15: hygiena, obě, příprava na odpolední odpočinek

12.30–14.00: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity, příprava dětí v posledním roce předškolního vzdělávání na vstup do ZŠ, nebo zájmové kroužky pro předškoláky.

14.15–14.45: hygiena, odpolední svačina

14.45–16.15: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, pobyt na školní zahradě, rozcházení dětí