msvkovare.cz Kroužky pro předškoláky

Kroužky pro předškoláky

V mateřské škole budou od 1. 10. 2021 probíhat kroužky pro předškoláky (děti rok před nástupem povinné školní docházky). Kroužky budou probíhat denně od 12–14 hodin v době, kdy mladší děti odpočívají na „lehárně“.

Od 12–13 hodin děti po obědě odpočívají na lehátkách, poslech pohádky, relaxační hudby apod. Od 13–14 hodin probíhá zvolený kroužek.

KROUŽKY:

V zájmovém kroužku Grafomotoriky je také zařazeno procvičování kreslení v prostoru, na velký formát papíru a na pracovní listy. Program kroužku je následující:

 • správný úchop tužky
 • uvolnění ruky a zápěstí
 • tečky
 • klubíčko
 • rovná čára
 • svislá čára
 • šikmá čára
 • vlnovka
 • vrchní oblouk
 • spodní oblouk
 • pila
 • vrchní klička
 • spodní klička

Program zájmového kroužku Šikovné ručičky je následující:

 • Slunečnice – temp. barvy, lepení zrníček
 • Drak – stříhání, lepení, skládání, malování temperou
 • Čert a Mikuláš – mačkání krep. papíru, lepení
 • Vánoční hvězda – Lepení barevných korálků – mozaika
 • Vánoční zvoneček- ubrousková technika
 • Vločka – vystřihování, lepení
 • Klaun – práce s vlnou a barvami
 • Škrabošky – dekorování korálky, peřím
 • Pomlázka – práce s přírodninami, pletení vrbových proutků
 • Maminčiny šaty – práce s textilem
 • Draci – práce s roličkami z papíru
 • Sluníčka – práce s moduritem
 • Motýl – skládání a lepení balícího papíru
 • Moje tričko – malování na textil
 • Květinová louka- vystřihování z časopisů, lepení, výroba koláže
 • Pilinové obrázky – práce s pilinami a lepidlem

Program zájmového kroužku Angličtina pro předškoláky – „Hravá angličtina“ je následující:

 • ŘÍJEN: seznámení s jazykem, se zeměmi, kde se mluví anglicky, ukázka na mapě, základní číslovky (1-10), barvy
 • LISTOPAD: zvířátka domácí i exotická – přiřazování k barvě, zvířecí pexeso, smyslová hra sluchová urči zvířátko a ukaž správný obrázek
 • PROSINEC: Rodina – táta, máma, sourozenci, babička, děda – píseň „My family“, vánoční pojmy – strom, ozdoby, svíčky, koledy – vánoční píseň. Vybarvi omalovánku podle čísel.
 • LEDEN: oblečení – základní šatstvo, smyslové hry: poznej na obrázku a urči jednotlivé oblečení, barvu, počet. Vybarvuj obrázek podle čísel. Pohybová hra – oblékni se podle anglických slov.
 • ÚNOR: hračky – auto, panenka, míč, medvídek, kolo, kostka. Smyslová hra hmatová. Opakování barev, číslic u hraček, pexeso, píseň.
 • BŘEZEN: moje okolí- věci venku- auta, lidi, děti, houpačky, hračky na zahradě, na písku. Pexeso, barvy, čísla- hry smyslové zvukové, hmatové, zrakové
 • DUBEN: čarodějnické pojmy- čarodějnice, kocour, pavouk, koště, lektvar. Pojmenování věcí na obrázku, poznání barev, počtů.
 • KVĚTEN: luční brouk a hmyz- pexeso, pohybová hra: procvičení pojmů. Opakování rodiny, zvířátek, barev. píseň „My friend“.
 • ČERVEN: různorodé smyslové hry, pexesa, opakování písní, názvy zvířat, barev, čísla, pojmenování rodiny.

Program zájmového kroužku Dramatická výchova pro předškoláky – „Drama-hrátky“ je následující:

 • hry na uvolnění a ztráty ostychu: „Pohlazení“, „Medvědí drbání“
 • hry na rozehřátí a komunikaci: „Na Kevina“, „Změna místa“, „Kuba řekl“, „Vymysli, co dál“ – doplňovat každý jednu větu a vytvářet tak náš společný příběh, „Básník“ – zkoušíme veršovat
 • říkadla na uvolnění mimických svalů a procvičení hlasivek: „Byla jedna bedla“, „Draku, draku“ – různá dynamika hlasu, různé tempo
 • hra s dramatickými prvky (napětí,…): „Medvěd“
 • malování při hudbě: maluj, co cítíš (jaké barvy si představuješ?)
 • básně s pohybem i bez pohybu: zkoušíme správný přednes před publikem, pantomima – vyjadřujeme se beze slov
 • improvizace: pohádka „Červená Karkulka“
 • hudební improvizace: pohádka „O Budulínkovi“, maňásci, loutky, pohádka „Budka“
 • dramatizace: nácvik veršované pohádky „ O veliké řepě“
 • příprava a nácvik scénky na vánoční besídku a závěrečné vystoupení na slavnostním pasování školáků
 • HRA V ROLI – nejčastěji používané – různé téma, dle nastalé situace či v návaznosti na tematické bloky z ŠVP

Pohybový kroužek Aktivní školička je vedený kvalifikovanými trenéry z firmy HASPORT. Program se skládá z deseti, nebo osmi lekcí (rozhoduje ředitelka MŠ). Každá lekce je zaměřena na základy nějakého sportu:

 • Fotbal
 • Házená
 • Basketbal
 • Softbal
 • Vybíjená
 • Kriket
 • Tenis
 • Nohejbal

Režim lekcí:

 • Úvod:  seznámení, jak se děti těšily, pozdrav, rozdělení do dvou skupin
 • Rušná + průpravná část: přirozená pohybová činnost – chůze, běh, poskoky, obraty, protažení, dechová cvičení, honička, nebo pohybová hra.
 • Hlavní část, obratnost:
 1. Skupina – pohyb s míčem, základy míčových sportů… volejbal, fotbal, florbal, basketbal,
 2. Skupina – obratnost, překážková dráha – žebřík, padák, žíněnka, lavičky, kužely, kruhy, lano a jiné překážky k tomu určené
 • Závěr: hodnocení, pochvala, jak se dětem líbilo, zda se těší na příště – kruh  s učitelkou a rozloučení.