msvkovare.cz Úkoly pro předškoláky

Úkoly pro předškoláky

Distanční výuka – výuka na dálku

Distanční výuka bude probíhat v uzavřené skupině na Facebooku,  jejíž členem může být jen zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje danou mateřskou školu a učitelky mateřské školy.

 Název skupiny: Mateřská škola Vojtěcha Kováře, Rumburk

Vzdělávání probíhá v souladu s RVP a ŠVP školy avšak ne nutně v plném rozsahu.

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je nutná systematická příprava na vstup do ZŠ. Zadané aktivity jsou proto cíleně zaměřené na rozvoj grafomotoriky, matematických představ, sluchového vnímání, rozvoj hrubé a jemné motoriky apod.

 Doporučení učitele vychází z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků dítěte.

Stanovení hodinového rozsahu ani časového vymezení  distanční  výuky není třeba.

 Je nutná spolupráce rodiny se školou – zažádat o členství ve skupině, komunikace, odevzdávání zadaných úkolů

Vzdělávání spočívá v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí.

Učitelé prostřednictvím uzavřené skupiny na Facebooku (případně papírovou formou) předávají tipy 1x týdne.

  • nahrávky písní
  • pohádky
  • texty básní a říkanek
  • pracovní listy
  • omalovánky
  • úkoly s přesným postupem

Rodiče odevzdají splněné úkoly po otevření školy v papírové formě, nebo je zašlou do skupiny na Facebooku, či na email :   ms.vkovare@tiscali.cz