Zápis 2021/22 najdete : info pro rodiče, zápis

Od 19.4.2021 je Mateřská škola V. Kováře otevřena pro děti s povinným předškolním vzděláváním a pro děti rodičů IZS a pedagogů. Všechny děti jsou před vstupem do budovy povinny podstoupit antigenní test, který provedou rodiče pod dohledem pověřeného zaměstnance školy. Na výsledek testu je nutno počkat nejdéle 15 minut před budovou školy. Testovací místnost je vedle vstupu do šatny. Rodiče doprovázející své děti do mateřské školy jsou povinni mít ochranu úst a nosu ( respirátor) a vydezinfikované ruce.

Děti budou jen ve svých třídách a to v počtu maximálně 15 dětí v jedné třídě.

!!!!Vstup do budovy MŠ jen s ochranou úst a nosu a po dezinfekci rukou.!!!!


V následujících odkazech naleznete informace o chování v MŠ v současné situaci.