msvkovare.cz Roční plán akcí

Roční plán akcí

Plán akcí pro děti a rodiče

Září – Říjen

Adaptační program pro nové děti – celé září
Divadelní představení v MŠ nebo DK dle aktuální nabídky Cvičení s HAsport
Podzimní tvoření s rodiči – Drakyáda
Uspávání broučků

Listopad – Prosinec

Předplavecký výcvik
Tvořivé odpoledne s rodiči
Mikulášská besídka pro děti
Vánoční besídka pro rodiče
Vánoční nadílka v MŠ
Divadelní představení v MŠ nebo DK dle aktuální nabídky

Leden – Únor

Návštěva budoucích školáků ZŠ Horní Jindřichov
Návštěva městské knihovny ve Varnsdorfu
Masopustní karneval
Předplavecký výcvik
Divadelní představení v MŠ nebo DK dle aktuální nabídky

Březen – Duben

Bezpečnostní týden – návštěva příslušníků policie ČR v MŠ
Návštěva dopravního hřiště ve Varnsdorfu
Vynášení Morany
Velikonoční zajíček v MŠ
Jarní dílnička pro rodiče
Čarodějničkové rejdění
Divadelní představení v MŠ nebo DK dle aktuální nabídky

Květen – Červen

Besídka pro maminky ke Dni matek
Eko vycházka
Oslava MDD
Olympiáda
Školní výlet
Divadelní představení v MŠ nebo DK dle aktuální nabídky
Školka v přírodě
Rozloučení se školáky + nocování v MŠ pro budoucí školáky

Další akce: Pokud v průběhu školního roku dojde k zařazení dalších akcí do tohoto ročního plánu, budou tyto akce do plánu průběžně doplňovány.