msvkovare.cz Školné a stravné ve školním roce 2023/2024 (od 1. 9. 2023)

Školné a stravné ve školním roce 2023/2024 (od 1. 9. 2023)

Úplata za předškolní vzdělávání činí 600 Kč/1 měsíc. Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí!

Stravné pro dítě ve věkové kategorii 3-6 let je 50 Kč/1 den

(10Kč přesnídávka+ 30Kč oběd+ 10 Kč svačina)

Stravné pro dítě, které dosáhne ve školní roce 7 let je 52 Kč/1 den

(11Kč přesnídávka+ 31Kč oběd+ 10Kč svačina)


Školné a stravné plaťte na účet Mateřské školy, doporučujeme zřízení trvalého příkazu.

  • Číslo účtu: 78–5215 690 267/0100
  • VS: přidělený VS
  • KS: 0308
  • Splatnost: 6. den v měsíci (peníze musí být nejdéle 15. v měsíci na účtu MŠ).

VÝŠE ČÁSTKY TRVALÉHO PŘÍKAZU:

Dítě ve věkové kategorii 3-6 let: 1 600Kč (600Kč školné + 1000Kč stravné)

Předškoláci: 1 000Kč (platí pouze stravné)

Dítě s odkladem ŠD: 1 100Kč (platí pouze stavné, ale vyšší částku)

Ve výjimečných případech se lze domluvit s vedoucí stravování na placení v hotovosti. Platit můžete kdykoli, pokud zastihnete účetní, nejdéle však 15. den v měsíci.

Při neuhrazení školného a stravného do 15. dne v měsíci nebude dítě následující den přijato do MŠ. Vyúčtování plateb se provádí v měsíci lednu a během července nebo srpna. Případné přeplatky jsou zasílány zpět na váš účet. Nahlašujte včas změny účtu!

Úplatu ze zákona č. 561/2004 Sb. neplatí předškolní děti a rodiče dětí mladších, na které se vztahuje dle směrnice o úplatě osvobození od školní úplaty. O osvobození žádají zákonní zástupci písemně a doloží k žádosti potřebná potvrzení.