msvkovare.cz Školné a stravné

Školné a stravné

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání činí 450 Kč/1 měsíc.

Dítě v poslením ročníku mateřské školy školné neplatí.

Stravné pro dítě ve věkové kategorii 3–6 let je 50 Kč/1 den, 1000 Kč/1 měsíc (včetně předškoláků).

Stravné pro dítě, které dosáhne ve školní roce 7 let, je 52 Kč/1 den, 1040 Kč/1 měsíc.


Školné a stravné plaťte na účet Mateřské školy doporučujeme zřízení trvalého příkazu.

  • Číslo účtu: 78–5215 690 267/0100
  • VS: přidělený VS
  • KS: 0308
  • Splatnost: 6. den v měsíci (peníze musí být nejdéle 15. v měsíci na účtu MŠ).

Ve výjimečných případech se lze domluvit s vedoucí stravování na placení v hotovosti. Platit můžete kdykoli, pokud zastihnete účetní, nejdéle však 15. den v měsíci.

Při neuhrazení školného a stravného do 15. dne v měsíci nebude dítě následující den přijato do MŠ. Vyúčtování plateb se provádí v měsíci lednu a během července nebo srpna. Případné přeplatky jsou zasílány zpět na váš účet. Nahlašujte včas změny účtu!

Úplatu ze zákona č. 561/2004 Sb. neplatí předškolní děti a rodiče dětí mladších, na které se vztahuje dle směrnice o úplatě osvobození od školní úplaty. O osvobození žádají zákonní zástupci písemně a doloží k žádosti potřebná potvrzení.