Školné a stravné

Úplata za předškolní vzdělávání Úplata za předškolní vzdělávání činí 450 Kč/1 měsíc. Dítě v poslením ročníku mateřské školy školné neplatí. Stravné pro dítě ve věkové kategorii 3–6 let je 50 Kč/1 den, 1000 Kč/1 měsíc (včetně předškoláků). Stravné pro dítě, které dosáhne ve školní roce 7 let, je 52 Kč/1 den, 1040 Kč/1 měsíc. Školné … Pokračování textu Školné a stravné