ŠVP

Vydal: Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, příspěvková organizace

Účinnost: od 2. 9. 2019 aktualizace k 1.9.2021

Zpracovaly: Mlejnková Petra, DiS., Pípová Markéta

Schválila: ředitelka školy – Miškovská Adriana

Č. j.: 01/2019-22

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  (ŠVP PV) lze stáhnout ve formátu PDF z následujícího odkazu: