Školní řád

Vydal: Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, příspěvková organizace

Účinnost: od 25. 9. 2020

Schválila: ředitelka školy – Miškovská Adriana

Závaznost: školní řád je závazný pro všechny zaměstnance Mateřské školy Rumburk, Vojtěcha Kováře 398

Informace podána: zákonným zástupcům dětí

č.j. 3./1./09/2020

Školní řád v plném znění lze stáhnout ve formátu PDF z následujícího odkazu: